Allmänna villkor2023-08-27T14:42:53+00:00

Betalningsvillkor

Hav & Logi Skärhamn ansvarar för

 • Gästen får en skriftlig bekräftelse vid bokningstillfället på E-mail.
 • Var och när nyckel kan avhämtas inför ankomstdag.
 • Boendet stämmer med beskrivningen på hemsidan.
 • Information om alla väsentliga förändringar som rör bokningen.
 • Klagomål skall meddelas skriftligen så att vi har möjlighet att rätta till felet.

Åldersgräns för bokning
För att boka/ingå avtal med oss måste du vara 18 år. Vid boende i grupp skall minst två personer vara fyllda 18 år, om ingen högre åldersgräns anges på boknings-bekräftelsen. Legitimering kan komma att ske vid ankomst. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till boendet..

När blir bokningen bindande?
Bokningen blir bindande när du betalat anmälningsavgiften eller hela hyran

Avresa tidigare än planerat
Om du anländer men väljer att avresa tidigare än planerat återbetalas inga nätter om inget annat överenskommits med oss.

Bokning/ betalning

 • Du har öppet köp i 24 timmar efter du har bokat.
 • Vid bokning så skall en skriftlig bokningsbekräftelse skickas till dig.
 • Anmälningsavgiften betalas 10 dagar från bokningstillfället.
 • Bokning tidigare än 60 dagar innan ankomst debiteras 20 % av det totala beloppet i anmälningsavgift, resterande belopp betalas senast 40 dagar innan ankomst.
 • Bokning av tidigare än 40 dagar innan ankomst skall hela bokningsbeloppet betalas senast 10 dagar innan ankomst, dock innan ankomstdagen!
 • Om du inte betalar anmälningsavgiften i tid har vi rätt att avboka din bokning. Om du missar slutbetalningen räknad det som en avbokning från din sida och då gäller avbokningsreglerna.
 • Vid onlinebokning gäller direktbetalning.

Avbokningsvillkor
Avbokningskostnaden vid avbokning:
Mer än 40 dagar        20% av bokningsbeloppet.
Mindre än 39 dagar    50% av bokningsbeloppet.
Mindre än 11 dagar    75% av bokningsbeloppet.
Mindre än 1 dag         100% av bokningsbeloppet.

Avbeställningsskydd
Avbeställningsskydd går att köpa till för 299 kr per stuga.

Avbeställningsskyddet kan endast bokas i samband med bokning vid bokningstillfället. Avbeställningsskyddet går ej att köpa till i efterhand.

Vid bokning som innehåller flera stugor ska anges för vilket namn varje köpt avbeställningsskydd gäller. Avbeställningsskyddet gäller vid avbokning på grund av sjukdom eller olycksfall av allvarligare art, som drabbar någon i familjen eller någon medresenär. Kopia på läkarintyg eller intyg från försäkringsbolag eller annan myndighet ska då skickas till anläggningen. Därefter återbetalas inbetalda pengar för bokningen, förutom avbeställningsskyddet på 299 kr.
Avbeställningsskyddet gäller till 24 timmar före ankomstdatum.

Avbeställningsskydd gäller i kombination med nedanstående villkor:

 • Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv, maka/make, sambo, dina eller maka/makes/sambos föräldrar, barn, syskon eller medresenär.
 • Det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad, som medför att det inte är rimligt att begära att du skall stå fast vid din bokning.
 • Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.
 • Du måste kunna styrka ditt förbinder med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyg som inkommer senare än sju (7) dagar efter avbokningsdatum beaktas ej.
 • Vid avbokning återbetalas ej kostnad för avbeställningsskydd samt ev. bokningsavgift.

Campingregler
För att campa hos oss behöver du Camping-ID eller ett Camping Key Europe. Båda ger dig en snabb och smidig incheckning, men med Camping Key Europe får du dessutom tillgång till förmånliga rabatter och erbjudanden. Läs mer på camping.se.

Försäkringar
Om du innehar Camping Key Europe ingår särskild olycksfalls- och allriskförsäkring som skyddar dig och din familj när du bor på campingplatsen. Du ansvarar i övrigt för att du vid din vistelse innehar fullgott försäkringsskydd.

Vad har jag för skyldigheter?

 • Du har skyldighet att själv kontrollera bokningsbekräftelsen så snart den erhålls. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Utfästelser gjorda av bokningspersonal som är av väsentlig betydelse för dig skall vara noterade i bokningsbekräftelsen för att kunna åberopas.
 • På campingplatserna tillämpas SCR:s ordningsregler. Brott mot ordningsreglerna innebär att gästen kan avisas. I övrigt gäller Hav & Logis egen Trivsel och ordningsregler.
 • Hyresgästen(gästen) måste vårda stugan väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Gästen ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att gästen eller någon i gästens sällskap varit vårdslös.
 • Gästen får inte använda stugan/lägenheten till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och gästen får inte låta fler personer övernatta i stugan, än vad uppgavs vid bokningen.
 • I logipriset ingår inte städning, sänglinne, handdukar och barnsäng om inte annat anges på bekräftelsen. Boende skall städas före avresa enligt städanvisningar som finns i boendet (gäller inte om Du betalat för slutstädning).
 • Om städningen försummas eller inte utförs enligt gällande anvisningarna har hyresvärden rätt att utkräva en städavgift.

Kvarglömt/Borttappat
Hav & Logi ansvarar inte för borttappade eller kvarglömda saker. Om föremålet hittats står du själv för fraktkostnaden och eventuella avgifter. Priserna styrs av paketets storlek, varifrån det glömda föremålet hämtas och vart det ska levereras.

Trivsel & ordningsregler

Hos oss gäller Svenska Campingvärdars fastställda ordningsregler. Anslag finns vid receptionens anslagstavla, vid servicehuset och i husen.

In- och utcheckningstider
Camping/tält: Incheckning 12.00 / Utcheckning 11.00
Vandrahem & familjehus: Incheckning 15.00 / Utcheckning 11.00
Lämnas inte tomten/vandrahemmet/stugan i tid, debiteras extrakostnad.

Fartbegränsning
Fartbegränsning gäller inom området och är begränsad till 20 km. Bilkörning under alkoholpåverkan är förbjudet.

Specifikt för husvagn/ husbil
Campinggästerna ansvarar för all säkerhet på tomten. Det måste vara 4 meter mellan varje ekipage. Om säkerhetsavståndet på 4 meter inte uppfylls eller om grannen inte är ense så bestämmer personalen hur vagnarna skall stå uppställda. Ingen husvagn får utplaceras utan kontakt med receptionen (vid ej öppen reception kan annat anvisas).

Husvagnen skall ställas upp med draget utåt, detta för att underlätta vid en eventuell utrymning. Endast en bil per campingplats är tillåten.
Visa andra gäster hänsyn och städa upp efter dig. I de gemensamma lokalerna bör inga egna tillhörigheter lämnas kvar såsom kokkärl, tvättmedel, diskmedel, tvål, schampo etc. Tänk på miljön och slösa inte i onödan med vatten och el.

Sovtält får inte sättas upp på husvagnsplats där husvagn redan finns. Tält räknas som eget hushåll och ur brand- och säkerhetsaspekt ska tält stå på anvisad tältyta.

Hänsyn
Visa hänsyn till övriga gäster, mellan 22.00 och 07.00 skall det vara tyst på campingen.
Tänk på att många vill vila inför nästa dag. Oväsen eller annat högt ljud från stereo etc. liksom bråk, skadegörelse m.m. föranleder omedelbar avhysning och föranleder ingen återbetalning för resterande tid på Hav & Logi.

Lämna de gemensamma utrymmena (t.ex. serviceanläggningen) i städat skick.
Hundägare skall visa största möjliga hänsyn gentemot övriga gäster.
Håll hunden i kort koppel och rasta den utanför området.

Ansvar
Hav & Logi frånsäger sig allt ansvar för stölder samt skada på gäster och dess egendom som är utanför vår kontroll.
Gästen får inte använda husen/vandrahem/campingtomten till något annat än det som avtalats (vanligtvis fritidsändamål). Gästen får inte heller låta fler personer övernatta i husen/vandrahem/campingtomten än vad som uppgivits vid bokningen.

Gästen förbinder sig att vårda husen/vandrahem/campingtomten väl och följa de ordningsregler och anvisningar som gäller. Gästen ansvarar själv för alla skador som uppstår på husen/vandrahem/campingtomten och dess inventarier genom att någon i sällskapet varit vårdslös.

Städning
Familjehusen, vandrarhemmen & campingtomten skall städas före avresa.
Detta gäller även för dem som har bokat konferensrummen och relaxavdelningen.
OBS: Man kan köpa städ för familjehusen, relax och samlingslokalen.

Sophantering
Hjälp oss att hålla ren här på Hav & Logi.
Använd den sopsortering som finns på området. Använd den sopsortering som finns på områdets sopstation. Gästen ansvarar för att de egna soporna inte lämnas kvar på campingplatsen, vandrahemmet eller i familjehusen.
Alla sopor ska tas om hand omedelbart.

Grillning & Säkerhet
Skall ni grilla, så hänvisar vi er till våra gemensamma grillplaster som finns vid servicehuset och vid familjehusen.
Ta del av Brandsäkerhetsföreskrifter.
Grillkol får endast kastas i speciella grillkolskärl som finns på våra miljöstationer.
Var observant om det råder eldningsförbud.

Rökning
Det är rökförbud i alla våra lokaler. Det vill säga servicehus, reception, relaxavdelningen, vandrahem samt i alla familjestugor!
Tänk på att fimpar kan vara ytterst skadliga för småbarn och djur, så plocka upp dina fimpar så gör ni alla en tjänst.

Brandpost
Finns utplacerade vid servicehuset och vid sopstationen.
Brandlarm och brandsläckare finns i varje familjehus, i vandrarhemmet, servicehuset och i receptionshuset.

Förbandslåda
Finns i receptionen.

Klagomål
Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga.

Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om:

 • Du eller någon annan i ditt sällskap uppträder störande på området.
 • Du eller någon annan i ditt sällskap begår skadegörelse i huset/rummet eller på området.
 • Om huset/rummet/campingtomten ej används till avsett ändamål.

Om avtalet upphör på grund av ovanstående orsaker måste ni och ert sällskap omedelbart flytta och någon återbetalning av resterande hyresbelopp sker ej. Vid camping skall hela hyrestiden betalas vid incheckning och ni blir också betalningsskyldiga för eventuella återbetalningar till gäster som blivit drabbade.

Ladda ner Trivsel & Ordningsreglerna här